ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ರಾಜ್ಯ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗಾಗಿ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

Karnataka Govt. Jobs Recruitment Notification:

RAICHUR DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED  Recruitment 2019-20 : Application invited for the posts of DEPUTY GENERAL MANAGER, ASSISTANT GENERAL MANAGER, BRANCH MANAGER GRADE-1 & GRADE-2, BANK ASSISTANT GRADE1- & GRADE-2, DRIVER AND ATTENDER  in RDCCB, Raichur.

Job Searching Keywords : Karnataka Govt. Jobs, Karnataka Jobs, RDCCB recruitment 2019,  bank assistant recruitment, attender jobs, deputy manager posts, manager posts, assistant general manager jobs,  branch manager posts, coastalhut jobs.

 

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರಗಳು :

 1. ರಾಜ್ಯ ವೃಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ

(ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

1. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 01 ಎಂಎಸ್‍ಸಿ(ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್)/ಬಿ.ಇ(ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್/ಇನ್‍ಫಾರ್ಮೆಶನ್ ಸೈನ್ಸ್)ಅಥವಾ ಎಂಬಿಎ(ಫೈನಾನ್ಸ್/ಹೆಚ್‍ಆರ್)/ಎಂಎ/ಎಂಎಸ್‍ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಎಂಕಾಂ ಅಥವಾ ಎಂಸಿಎ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. 22800-43200
2. ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 06 ಬಿಎಸ್‍ಸಿ(ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್)/ಬಿ.ಇ/ಎಂಎಸ್‍ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಬಿಕಾಂ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಎ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. 21600-40050
3. ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 01 ಬಿಎಸ್‍ಸಿ/ಬಿ.ಇ/ಎಂಎಸ್‍ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಬಿಕಾಂ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಎ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. 20000-36300
4. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಾಯಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 10 ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. 16000-29600
5. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಾಯಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 04 ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. 14550-26700
6. ಅಟೆಂಡರ್ 01 ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ/10ನೇ ತರಗತಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಓದಿರಬೇಕು. 12500-24000
ಒಟ್ಟು 23
 1. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ

(ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

1. ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 02 ಎಂಎಸ್‍ಸಿ(ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್)/ಬಿ.ಇ(ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್/ಇನ್‍ಫಾರ್ಮೆಶನ್ ಸೈನ್ಸ್)ಅಥವಾ ಎಂಬಿಎ(ಫೈನಾನ್ಸ್/ಹೆಚ್‍ಆರ್)/ಎಂಎ/ಎಂಎಸ್‍ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಎಂಕಾಂ ಅಥವಾ ಎಂಸಿಎ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. 26000-47700
2. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 03 ಎಂಎಸ್‍ಸಿ(ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್)/ಬಿ.ಇ(ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್/ಇನ್‍ಫಾರ್ಮೆಶನ್ ಸೈನ್ಸ್)ಅಥವಾ ಎಂಬಿಎ(ಫೈನಾನ್ಸ್/ಹೆಚ್‍ಆರ್)/ಎಂಎ/ಎಂಎಸ್‍ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಎಂಕಾಂ ಅಥವಾ ಎಂಸಿಎ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. 22800-43200
3. ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 02 ಬಿಎಸ್‍ಸಿ(ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್)/ಬಿ.ಇ/ಎಂಎಸ್‍ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಬಿಕಾಂ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಎ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. 21600-40050
4. ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 04 ಬಿಎಸ್‍ಸಿ/ಬಿ.ಇ/ಎಂಎಸ್‍ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಬಿಕಾಂ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಎ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. 20000-36300
5. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಾಯಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 41 ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. 16000-29600
6. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಾಯಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 13 ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. 14550-26700
7. ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 03 ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ/10ನೇ ತರಗತಿ ತೇರ್ಗಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಓದಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಕನಿಷ್ಠ 03 ವರ್ಷಗಳ ಲಘು ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಭವವಿರಬೇಕು. 13600-26000
8. ಅಟೆಂಡರ್ 10 ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ/10ನೇ ತರಗತಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಓದಿರಬೇಕು. 12500-24000
ಒಟ್ಟು 78

 

ವಯೋಮಿತಿ :

 1. ಕನಿಷ್ಠ : 18 ವರ್ಷ
 2. ಗರಿಷ್ಠ :
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ  : 35 ವರ್ಷ
  • ಪ್ರವರ್ಗ  2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ : 38 ವರ್ಷ
  • ಪ. ಜಾತಿ, ಪ. ಪಂಗಡ ಮತ್ತು  ಪ್ರವರ್ಗ 1 : 40 ವರ್ಷ

 

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ :

 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ, ಪ್ರವರ್ಗ 2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ ಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ : ರೂ.800
 2. ಪ.ಜಾತಿ, ಪ.ಪಂಗಡ, ಪ್ರವರ್ಗ-1, ವಿಧವೆಯರಿಗೆ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ : ರೂ.300

 

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು :

 1. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ : 14.03.2019
 2. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 08.04.2019 ಸಂಜೆ 5.30
 3. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 10.04.2019

 

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

 

 

© www.coastalhut.com

Coastal Hut is a popular job searching website of Karnataka state. CoastalHut.com publishes Free Job Alerts in related to Govt. Jobs, Banking Exams, Recruitment in Insurance Sectors, Vacancies in Public Sector Undertakings, Forest Department Jobs, Opportunities in Defense, Police Recruitment, PSC Recruitment, etc.

Disclaimer: This article has been published in Coastal Hut website for the public interest. Our team will takes an elaborate study before publishing any jobs in this website. Although candidates are strongly suggested for verifying all the required details carefully before applying for any posts published by CoastalHut Team. This site proudly designed, hosted and managed by Crust.