ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ಕೈಗಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಕಿರಿಯ ತರಬೇತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ  ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇತರೆ ಹೈ.
1. ಫಿಟ್ಟರ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಫಿಟ್ಟರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ (NTC&NAC)

ಅಥವಾ

ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‍ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ  ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ.

289 59 348
2. ಟರ್ನರ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಟರ್ನರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ (NTC&NAC)

ಅಥವಾ

ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‍ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ  ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

73 12 85
3. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಕಾನಿಕ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಕಾನಿಕ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ (NTC&NAC)

ಅಥವಾ

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ / ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ / ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

110 23 133
4. ಮೆಕಾನಿಕ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಮೆಕಾನಿಕ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ (NTC&NAC)

ಅಥವಾ

ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್/ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ (ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್‍ನಲ್ಲಿ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

 

78 21 99
5. ಐ ಸಿ ಟಿ ಎಸ್ ಎಮ್/ (ಐಟಿ & ಇಎಸ್ಎಂ )

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಐಟಿ ಮತ್ತು ಇಎಸ್ಎಂನಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ(NTC & NAC)

ಅಥವಾ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ / ಐಟಿ / ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

69 8 77
6. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ರೆಫ್ರಿಜೆರೇಷನ್ & ಆರ್-ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ (MRAC)

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ರೆಫ್ರಿಜೆರೇಷನ್ &ಆರ್-ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್  ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ (NTC&NAC)

ಅಥವಾ

ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‍  ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

73 21 94
7. ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಕ್ಯಾಲುಕುಲೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಮೆಕಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ 128 22 150
8. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಾಯಿಂಗ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಮೆಕಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ 77 21 98
9. ಮೆಕಾನಿಕ್ ಡೀಸಲ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಮೆಕಾನಿಕ್‍ ಡೀಸಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ(NTC & NAC)

ಅಥವಾ

ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್/ಮೆಕಾನಿಕಲ್(ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್‍ನಲ್ಲಿ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

40 9 49
10. ಇನ್ಸುಟ್ರುಮೆಂಟ್  ಮೆಕಾನಿಕ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಇನ್ಸುಟ್ರುಮೆಂಟ್  ಮೆಕಾನಿಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ(NTC & NAC)

ಅಥವಾ

ಇನ್ಸುಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ / ಇನ್ಸುಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

 

04 04
11. ಇಲೆಕ್ಟೋಪ್ಲೇಟರ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಇಲೆಕ್ಟೋಪ್ಲೇಟರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ (NTC&NAC)

ಅಥವಾ

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

01 01
12. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ (NTC&NAC)

ಅಥವಾ

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

236 52 288
13. ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್‍ನಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ (NTC&NAC)

ಅಥವಾ

ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್/ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ/ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

25 06 31
14. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಡೆಕೋರೆಷನ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಡೆಕೋರೆಷನ್  ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ (NTC&NAC)

ಅಥವಾ

ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಡೆಕೋರೆಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

07 03 10
15. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ಸಿವಿಲ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ಸಿವಿಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ (NTC&NAC)

ಅಥವಾ

ಸಿವಿಲ್‍ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

03 01 04
16. ವೆಲ್ಡರ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ವೆಲ್ಡರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ (NTC&NAC)

ಅಥವಾ

ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

11 05 16
17. ಮೆಷಿನಿಷ್ಟ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಮೆಷಿನಿಷ್ಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ (NTC&NAC)

ಅಥವಾ

ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

 

02 03 05
18. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ (NTC&NAC)

ಅಥವಾ

ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್  ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

 

07 07
19. ಕಾರ್ಪೆಂಟ ರ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಕಾರ್ಪೆಂಟ ರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ (NTC&NAC)

ಅಥವಾ

ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

02 02
20. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ಮೆಕಾನಿಕಲ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ (NTC&NAC)

ಅಥವಾ

ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

09 09
21. ಮೆಕಾನಿಕ್ ಮೆಷೀನ್ ಟೂಲ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್(MMTM) (ರೂ.17650 – ರೂ.32000) ಮೆಕಾನಿಕ್ ಮೆಷೀನ್ ಟೂಲ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ (NTC&NAC)

ಅಥವಾ

ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

07 07
22. ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ (NTC&NAC)

ಅಥವಾ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

02 02
23. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಅಪರೇಟರ್

(ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಅಪರೇಟರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ (NTC&NAC)

ಅಥವಾ

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ

 

01 01
                                           ಒಟ್ಟು 1254 266 1520

ವಯೋಮಿತಿ :

 • ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ
 • ಗರಿಷ್ಠ :
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ : 35 ವರ್ಷ
  • ಪ್ರವರ್ಗ 2ಎ,2ಬಿ,3ಎ,3ಬಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ : 38 ವರ್ಷ
  • ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡ/ಪ್ರವರ್ಗ-1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ : 40 ವರ್ಷ

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ :

 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  :  ರೂ. 600
 2. ಪ್ರವರ್ಗ 2ಎ,2ಬಿ,3ಎ,3ಬಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ : ರೂ. 300
 3. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ :  ರೂ. 50
 4. ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡ/ಪ್ರವರ್ಗ-1/ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 20.03.2018

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 21.03.2018 

 

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

 

© www.coastalhut.com

Coastal Hut is a popular job searching website of Karnataka state. CoastalHut.com publishes Free Job Alerts in related to Govt. Jobs, Banking Exams, Recruitment in Insurance Sectors, Vacancies in Public Sector Undertakings, Forest Department Jobs, Opportunities in Defense, Police Recruitment, PSC Recruitment, etc.

Disclaimer: This article has been published in Coastal Hut website for the public interest. Our team will takes an elaborate study before publishing any jobs in this website. Although candidates are strongly suggested for verifying all the required details carefully before applying for any posts published by CoastalHut Team. This site proudly designed, hosted and managed by Crust.