ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು, ನಕಾಶೆಗಾರ, ಮೋಜಣಿದಾರ ಗ್ರೇಡ್-II, ಎ.ಎನ್.ಎಮ್ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದಗಳ ಬ್ಯಾಕ್‍ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ

 ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ     ಸಮತಳ ಮೀಸಲಾತಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ (ಇತರೆ) ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ (ಇತರೆ)
ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

(ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : ರೂ.21600 – ರೂ.40050)

1 0
ಎ.ಎನ್.ಎಮ್ (Auxiliary Nursing Mid-wifery)

(ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : ರೂ.12500 – ರೂ.24000)

1 0
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

(ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : ರೂ.14550 – ರೂ.26700)

1 0
ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್

(ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : ರೂ.17650 – ರೂ.32000)

1 0
ನಕಾಶೆಗಾರ ಮತ್ತು ಮೋಜಣಿದಾರರು  ಗ್ರೇಡ್-II

(ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : ರೂ.12500 – ರೂ.24000)

1 0
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

(ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : ರೂ.11600 – ರೂ.21000)

0 1
                                                         ಒಟ್ಟು                                           5 1

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ :

ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ

 

 • ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವಿ
 •   ICAI / ICWA ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು
 •  5 ವರ್ಷ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಆನುಭವವಿರಬೇಕು
ಎ.ಎನ್.ಎಮ್ (Auxiliary Nursing Mid-wifery)

 

 • Auxiliary Mid-wifery ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು
 • 5 ವರ್ಷದ ಸೇವಾ ಆನುಭವವಿರಬೇಕು
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

 

 •  ಪದವಿ – ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್

 

 • ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು
 • ನರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು
ನಕಾಶೆಗಾರ ಮತ್ತು ಮೋಜಣಿದಾರರು  ಗ್ರೇಡ್-II

 

 • ಐ.ಟಿ.ಐ draughtsman/ surveyor trade ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದಿರಬೇಕು
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

 

 •  ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

 • ಕನಿಷ್ಠ : 18 ವರ್ಷ (31.01.2000)
 • ಗರಿಷ್ಠ : 40 ವರ್ಷ (31.01.1978)
 • ವಿಧವೆಯರಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಗಳ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ : ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ : ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ :  ಜೇಷ್ಠಾತ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ (1:1)

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 31.01.2018

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

© www.coastalhut.com

Coastal Hut is a popular job searching website of Karnataka state. CoastalHut.com publishes Free Job Alerts in related to Govt. Jobs, Banking Exams, Recruitment in Insurance Sectors, Vacancies in Public Sector Undertakings, Forest Department Jobs, Opportunities in Defense, Police Recruitment, PSC Recruitment, etc.

Disclaimer: This article has been published in Coastal Hut website for the public interest. Our team will takes an elaborate study before publishing any jobs in this website. Although candidates are strongly suggested for verifying all the required details carefully before applying for any posts published by CoastalHut Team. This site proudly designed, hosted and managed by Crust.