ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು “ವಿಜ್ಞಾನಿ – ಬಿ” ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗಾಗಿ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

Karnataka Govt. Jobs Recruitment Notification:

INDIAN COUNCIL OF FORESTRY RESEARCH AND EDUCATION Recruitment 2019-20 : ICFRE invites online applications from Indian nationals for recruitment to the posts of SCIENTIST-B.

Job Searching Keywords : Karnataka Govt. Jobs, Karnataka Jobs, ICFRE RECRUITMENT, ICFRE recruitment notification-2019, SCIENTIST-B jobs in ICFRE, SCIENTIST-B Posts, Coastalhut jobs, Indian Council of Forestry Research and Education recruitment 2019.

 

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರಗಳು :

ಕ್ರ.ಸಂ ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಗ್ರೂಪ್-I
1. 1101- ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ (ಅರಣ್ಯ) 13

ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ(ಅರಣ್ಯ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

2. 1201-ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರಾಲಾಜಿ

(ಅರಣ್ಯ ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ)

02

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು / ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆ / ಜಲವಿಜ್ಞಾನ / ಮಣ್ಣಿನ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಜಿಯೋ-ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ / ಭೂ-ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಅಥವಾ

ಕೃಷಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‍ನಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ / ಜಲವಿಜ್ಞಾನ / ಮಣ್ಣಿನ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ / ಜಿಯೋ ಜಲವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇ. / ಬಿ. ಟೆಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

ಮತ್ತು

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ / ಜಲವಿಜ್ಞಾನ / ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‍ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

3. 1301-ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) 01 ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು

ಮತ್ತು

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

4. 1401-ಸಾಯಿಲ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಮಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನ) 03

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು

ಮತ್ತು

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

ಗ್ರೂಪ್-II
1. 1501-ಬಾಟನಿ (ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ) 09

ಬಾಟನಿ (ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಮತ್ತು

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

2. 1601- ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ

(ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ)

06

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಮತ್ತು

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

3. 1701- ಎಂಟೊಮೊಲೊಜಿ

(ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ)

04

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ / ಕೃಷಿ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಮತ್ತು

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

4. 1801- ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್

(ಅರಣ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ)

02

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಅಥವಾ

ಅರಣ್ಯ(ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ)ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು

ಮತ್ತು

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

ಗ್ರೂಪ್-III
1. 1901-ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ

(ಸಸ್ಯ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ)

03

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಸ್ಯ ರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ / ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಅಥವಾ

ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ / ಅರಣ್ಯ / ಕೃಷಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ರೋಗ / ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು

ಮತ್ತು

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

2. 2001- ವುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ವೃಕ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) 04

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ವುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಮತ್ತು

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

3. 2101- ಮರೀನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್/ಮರೀನ್ ಬಯಾಲಜಿ 01

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮರಿನ್ ಬಯಾಲಜಿ / ಮೆರೈನ್ ಮೈಕ್ರೋ-ಬಯಾಲಜಿ / ಮೈಕ್ರೋ-ಬಯಾಲಜಿ  ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಮತ್ತು

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

4. 2201-ಎಕಾಲಜಿ (ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ) 03

ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ / ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ / ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ /ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ / ಅರಣ್ಯ / ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ / ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಮತ್ತು

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

5. 2301-ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ (ಅರಣ್ಯ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ) 02

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ತಳಿ/ಸಸ್ಯ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಮತ್ತು

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

6. 2401-ಬೀಜ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

(ಸೀಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ)

01

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬೀಜ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ(ಸೀಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ)  ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಮತ್ತು

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

                       ಒಟ್ಟು 54

 

ವೇತನಶ್ರೇಣಿ : ಲೆವೆಲ್ 10 (7ನೇ ಸಿಪಿಸಿ)ರ ಅನ್ವಯದಂತೆ, ರೂ.56100/-  ರಿಂದ  ರೂ.177500/-

 

ವಯೋಮಿತಿ :

  1. ಕನಿಷ್ಠ : 18 ವರ್ಷ
  2. ಗರಿಷ್ಠ : 35 ವರ್ಷ

 

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ :

  1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 1500/-
  2. ಪ.ಜಾತಿ, ಪ.ಪಂಗಡ, ವಿಕಲಚೇತನ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

 

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು :

  1. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ : 01.04.2019
  2. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 15.05.2019 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ

 

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

 

© www.coastalhut.com

Coastal Hut is a popular job searching website of Karnataka state. CoastalHut.com publishes Free Job Alerts in related to Govt. Jobs, Banking Exams, Recruitment in Insurance Sectors, Vacancies in Public Sector Undertakings, Forest Department Jobs, Opportunities in Defense, Police Recruitment, PSC Recruitment, etc.

Disclaimer: This article has been published in Coastal Hut website for the public interest. Our team will takes an elaborate study before publishing any jobs in this website. Although candidates are strongly suggested for verifying all the required details carefully before applying for any posts published by CoastalHut Team. This site proudly designed, hosted and managed by Crust.