ಸಂಜೀವಿನಿ-ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಳ್ಳಾರಿ/ಹಡಗಲಿ/ಹ.ಬೊ.ಹಳ್ಳಿ/ಹೊಸಪೇಟೆ/ ಕೊಡ್ಲಿಗಿ /ಸಂಡೂರು ಮತ್ತು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ವಹಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ವಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮತ್ತು ಎಂಐಎಸ್/ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ

 

ವಯೋಮಿತಿ
01 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಡಗಲಿ-01

ಹ.ಬೊ.ಹಳ್ಳಿ-01

ಕೊಡ್ಲಿಗಿ-01

ಸಿರುಗುಪ್ಪ-01

ಒಟ್ಟು – 04

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ /ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾ ಅನುಭವ ರೂ.25000/- ಗರಿಷ್ಠ 45 ವರ್ಷ
02 ವಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಬಳ್ಳಾರಿ-03

ಹಡಗಲಿ-02

ಹ.ಬೊ.ಹಳ್ಳಿ-02

ಹೊಸಪೇಟೆ-03

ಕೊಡ್ಲಿಗಿ-02

ಸಂಡೂರು-03

ಸಿರುಗುಪ್ಪ-03

ಒಟ್ಟು – 18

ಪದವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾ ಅನುಭವ ರೂ.15000/- ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷ
03 ಎಂಐಎಸ್/ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪರೇಟರ್ ಬಳ್ಳಾರಿ-01

ಹಡಗಲಿ-01

ಹ.ಬೊ.ಹಳ್ಳಿ-01

ಹೊಸಪೇಟೆ-01

ಕೊಡ್ಲಿಗಿ-01

ಸಂಡೂರು-01

ಸಿರುಗುಪ್ಪ-01

ಒಟ್ಟು – 07

ಯಾವುದೇ ಪದವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 30wpm ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ರೂ.13000/- ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷ

ಹುದ್ದೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ವಿವರ :

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳು

 

ಸ್ಥಳೀಯೇತರ  ಹುದ್ದೆಗಳು

 

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 03 01 04
ವಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು 14 04 18
ಎಂಐಎಸ್/ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪರೇಟರ್ 06 01 07
ಒಟ್ಟು 23 06 29

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 20.02.2018

ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವ ದಿನಾಂಕ : 04.03.2018

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

© www.coastalhut.com

Coastal Hut is a popular job searching website of Karnataka state. CoastalHut.com publishes Free Job Alerts in related to Govt. Jobs, Banking Exams, Recruitment in Insurance Sectors, Vacancies in Public Sector Undertakings, Forest Department Jobs, Opportunities in Defense, Police Recruitment, PSC Recruitment, etc.

Disclaimer: This article has been published in Coastal Hut website for the public interest. Our team will takes an elaborate study before publishing any jobs in this website. Although candidates are strongly suggested for verifying all the required details carefully before applying for any posts published by CoastalHut Team. This site proudly designed, hosted and managed by Crust.