ರಾಣಿಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿಯು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ / ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ / ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ / ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಂಡಿತ್ ದೀಂಡಾಯಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಆಧ್ಯಾಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ  ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರಗಳು :

ಕ್ರ.ಸಂ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ  ಹುದ್ದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ
1. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ 1 ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರೂ. 70000
2. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ 2 ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ / ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ / ಇತಿಹಾಸ ರೂ. 35000
3. ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ 3 ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ / ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ / ಇತಿಹಾಸ ರೂ. 22000
4. ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ 1 UGC ನಿಯಮದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ರೂ. 16000
5. ಅಟೆಂಡರ್ 1 ರೂ. 9500
                         ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆ 08

ವಯೋಮಿತಿ  : ಗರಿಷ್ಠ 70 ವರ್ಷ

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ  :

  • ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್  : ರೂ.1200
  • ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್         : ರೂ.1200
  • ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್      : ರೂ.800
  • ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್    : ರೂ.600
  • ಅಟೆಂಡರ್                          : ರೂ.300

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಡಿಡಿ ಮೂಲಕ “The Finance Officer, Rani Channamma University, Belagavi” ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು

ಗಮನಿಸಿ :  ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ 4 ಸೆಟ್ ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ :

Register

Rani channamma University

Belagavi – 591156

 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 31.03.2018

 

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಅರ್ಜಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

© www.coastalhut.com

Coastal Hut is a popular job searching website of Karnataka state. CoastalHut.com publishes Free Job Alerts in related to Govt. Jobs, Banking Exams, Recruitment in Insurance Sectors, Vacancies in Public Sector Undertakings, Forest Department Jobs, Opportunities in Defense, Police Recruitment, PSC Recruitment, etc.

Disclaimer: This article has been published in Coastal Hut website for the public interest. Our team will takes an elaborate study before publishing any jobs in this website. Although candidates are strongly suggested for verifying all the required details carefully before applying for any posts published by CoastalHut Team. This site proudly designed, hosted and managed by Crust.