ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ಗ್ರೂಪ್ “ಎ” ಮತ್ತು “ಬಿ” ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗಾಗಿ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ  ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರಗಳು :

ಕ್ರ.ಸಂ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇತನಶ್ರೇಣಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ

(ಇತರೆ+ಹೈ.ಕ)

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
                                            ಗ್ರೂಪ್ “ಎ” ಹುದ್ದೆಗಳು
1. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

ರೂ.30400 – ರೂ.51300

07+03=10 ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೇಥಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

 

2. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ (ನವೋದಯ)ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

ರೂ.28100 – ರೂ.50000

03+01=04 ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೇಥಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

 

3. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ರೂ.28100 – ರೂ.50000

0+03=03 ಫೈನಾನ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, HR ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಪದವಿ

 

                                            ಗ್ರೂಪ್ “ ಬಿ ” ಹುದ್ದೆಗಳು

 

4. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ರೂ.24000 – ರೂ. 45300

02+1=03 ಫೈನಾನ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, HR ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಪದವಿ

 

5. ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ರೂ.24000 – ರೂ. 45300

03+0=03 ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ ಟೆಕ್‍ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಟೆಕ್‍ನಾಲಜಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಬಿಎಸ್‍ಸಿ ಪದವಿ
6. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

ರೂ.22800 – ರೂ. 43200

19+04=23 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಡ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 60% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು.(ಎಸ್ಸಿ,ಎಸ್ಟಿ, ಪ್ರವರ್ಗ-1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 50%)

 

7. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ರೂ.22800 – ರೂ.43200

07+03=10 ಕನ್ನಡ/ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ/ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ/ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ/ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೇಥಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

 

8. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ರೂ.22800 – ರೂ.43200

07+03=10 ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೇಥಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

 

9. ಉರ್ದು ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ರೂ.22800 – ರೂ.43200

07+03=10 ಉರ್ದು ಭಾಷೆ, ಉರ್ದು ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೇಥಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

 

10. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ರೂ.22800 – ರೂ.43200

07+03=10 ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೇಥಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

 

11. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ರೂ.22800 – ರೂ.43200

07+03=10 ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ/ಭೌತಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ/ಆರ್ಗನಿಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್‍ಆರ್ಗನಿಕ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ/ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್/ಅನ್ಲೇಟಿಕಲ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ/ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ(M,sc)ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೇಥಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

 

12. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ರೂ.22800 – ರೂ.43200

07+03=10 ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ/ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ/ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್/ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್/ಬಯೋಸೈನ್ಸ್/ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೇಥಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

 

13. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ರೂ.22800 – ರೂ.43200

07+03=10 ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೇಥಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

 

14. ಇತಿಹಾಸ ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ರೂ.22800 – ರೂ.43200

07+03=10  

ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೇಥಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

 

15. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ರೂ.22800 – ರೂ.43200

07+03=10 ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೇಥಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

 

16. ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ(ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್) ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ರೂ.22800 – ರೂ.43200

07+03=10 ಕಾಮರ್ಸ್/ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೇಥಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

 

17. ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ(ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ) ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ರೂ.22800 – ರೂ.43200

07+03=10 ಕಾಮರ್ಸ್/ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೇಥಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

 

18. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೂ.22800 – ರೂ.43200

07+03=10 ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ತೇರ್ಗಡೆ.
19. ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು

ರೂ.22800 – ರೂ.43200

68+15=83 ಫಾರ್ಮಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಪಾರ್ಮಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಔಷಧಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 18 ತಿಂಗಳ ಅನುಭವವಿರಬೇಕು.

 

20. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೂ.22800 – ರೂ.43200

30+14=44 ಫೈನಾನ್ಸ್/ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್/ HR ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಪದವಿ

 

21. ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿವಿಲ್)

ರೂ.22800 – ರೂ.43200

0+01=01 ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು
                                        216 + 78 = 294

ವಯೋಮಿತಿ :

ಕನಿಷ್ಠ  : 18 ವರ್ಷ

ಗರಿಷ್ಠ  : 35 ವರ್ಷ

ಪ್ರವರ್ಗ 2ಎ,2ಬಿ,3ಎ,3ಬಿ : 38 ವರ್ಷ

ಪ.ಪಂಗಡ, ಪ.ಜಾತಿ, ಪ್ರವರ್ಗ-1 : 40 ವರ್ಷ

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ :

  1. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ : ರೂ.600
  2. ಪ್ರವರ್ಗ 2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ ಗೆ  ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ : ರೂ.300
  3. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ : ರೂ.50
  4. ಪ.ಜಾತಿ, ಪ.ಪಂಗಡ, ಪ್ರವರ್ಗ-1 ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ

 

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು :

  1. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 24.04.2018 ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ 24.05.2018 ರಾತ್ರಿ 11.45
  2. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 25.05.2018

 

ಸಹಾಯವಾಣಿ  9986739013

 

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

 

© www.coastalhut.com

Coastal Hut is a popular job searching website of Karnataka state. CoastalHut.com publishes Free Job Alerts in related to Govt. Jobs, Banking Exams, Recruitment in Insurance Sectors, Vacancies in Public Sector Undertakings, Forest Department Jobs, Opportunities in Defense, Police Recruitment, PSC Recruitment, etc.

Disclaimer: This article has been published in Coastal Hut website for the public interest. Our team will takes an elaborate study before publishing any jobs in this website. Although candidates are strongly suggested for verifying all the required details carefully before applying for any posts published by CoastalHut Team. This site proudly designed, hosted and managed by Crust.